ریل صنعت

ریل صنعت

درباره ریل صنعتی

درباره ریل صنعتی

درباره ریل صنعت

تامین کننده مستقیم انواع مقاطع فولادی ریل های جرثقیلی معدنی ، راه آهنی و انواع ورق های صنعتی سنگین لوله و گرد های فولادی نبشی و ..
فروش تیراهن هاش (تیرآهن بال پهن ) سنگین و تیراهن هاش سبک اروپایی & HEA & HEB ) , در انواع سایزها با گواهینامه کیفیت (سرتیفیکیت هاش )
محصول کشور کره , ترکیه و تیراهن هاش ذوب آهن اصفهان و …
HEB ,IPB, HEA , IPBL
وزن تیر هاش موجود در انبار شرکت
هاش سبک (HEA ~ IPBl)
هاش سنگین(HEB ~ IPB)
١٠سبک ٢٠٠ کیلوHEA 100
١٠ سنگین۲۴۴ کیلوHEB 100
١٢ سبک ٢۴٠کیلو HEA 120
١٢ سنگین ۳۲۰ کیلو HEB 120
١۴ سبک ٢٩۶ کیلوHEA 140
١۴ سنگین ۴۰۴کیلو HEB 140
١۶ سبک ٣۶۴ کیلوHEA 160
١۶ سنگین ۵۱۱کیلو HEB 160
١٨سبک ۴٢۶ کیلوHEA180
١٨ سنگین ۶۱۴ کیلو HEB 180
٢٠سبک ۵١٠ کیلوHEA200
٢٠ HEAسنگین ۷۳۵ کیلو HEB 200
٢٢سبک ۶١٠کیلو ۲۲۰ HEA
٢٢ سنگین ۸۵۸ کیلو HEB 220
٢۴سبک ٧٢٠ کیلو ۲۴۰ HEA
٢۴ سنگین ۹۹۸ کیلو HEB 240
٢۶سبک ٨٢٠ کیلو HEA 260
٢۶سنگین ۱۱۱۶ کیلو HEB 260
٢٨سبک ٩٢٠ کیلو HEA 280
٢٨سنگین ۱۲۳۶کیلو HEB 280
٣٠سبک ١٠۵٠کیلو HEA 300
٣٠سنگین۱۴۰۴کیلو HEB 300
٣٢سبک ١١٧٠کیلوHEA 320
٣٢سنگین ۱۵۲۴کیلو HEB 320
٣۴سبک ١٢۶٠کیلو HEA 340
٣۴سنگین ۱۶۰۸کیلو HEB 340
٣۶سبک ١٣۵٠کیلوHEA 360
٣۶سنگین۱۷۰۴کیلو HEB 360
۴٠سبک ١۵٠٠کیلوHEA 400
۴٠سنگین۱۸۶۰کیلو HEB 400
۴۵سبک ١۶٨٠کیلو HEA 450
۴۵سنگین۲۰۵۲کیلو HEB 450
٠سبک ١٨۶٠کیلو HEA 500
۵٠سنگین۲۲۴۴کیلو HEB 500
۵۵سبک ١٩٩٢کیلوHEA 550
۵۵سنگین۲۴۰۰کیلو HEB 550
۶٠سبک ٢١۴٠کیلوHEA 600
۶٠سنگین۲۵۴۴کیلو HEB 600
۶۵سبک ٢٢٩٠کیلو HEA 650
۶۵سنگین۲۷۰۰کیلو HEB 650
٧٠سبک ٢۴۵٠کیلو HEA 700
٧٠سنگین۲۸۹۲کیلو HEB 700
٨٠سبک ٢۶٧٠کیلوHEA 800
٨٠سنگین۳۱۴۴کیلو HEB 800
٩٠سبک ٣٠٢٠کیلو HEA 900
٩٠سنگین۳۴۹۲کیلو HEB 900
۱۰۰سبک ۳۲۶۴کیلو HEA 1000
سنگین۳۷۶۸کیلو HEB 1000
کلیه وزن ها طبق جدول اشتال بوده
و بار ها همگی ۱۲ متر می باشد.
تیراهن اروپایی – تیراهن IPBl – تیراهن IPB – تیراهن HEA – تیراهن HEB – تیرهاش – تیراهن صنعتی – تیرآهن اچ – تیراهن بال پهن – تیراهن سنگین صنعتی – شاستی – سنگ شکن – تیرحمال –
———————————————–
فروش انواع ریل جهت استفاده در خطوط راه آهن و قطارشهری و ریل های سبک جهت سنگبری ، معادن ، کورها و مصارف صنعتی و ماشین سازی جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل سقفی ، سنگبری ، ریل کارگاهی ، ریل ذغال سنگ ، سوزن دوراهی ریل معدنی ریل سبک ریل روسی ، ۹۲۱۶ – ۹۱۱۶

ریل های تیپ S (استاندارد اروپا)
S7 , S10 , S12 , S14 , S18 , S20 , S24 , S30 , S36, S41 , S49 , S54
……………………………………………………………
ریل های تیپ R (استاندراد روسیه واکراین)
R5, R8 , R11 , R12 , R14 , R15 , R18 , R24 , R30 , R33 , R38 , R43 , R50 , R65
……………………………………………………………
ریل های تیپ JIS (استاندارد ژاپنی)
JIS30A , JIS37A , JIS40N , JIS50N , JIS60
………………………………………………………….
ریل های تیپ UIC (استاندارد اروپا)
UIC 50 UIC 60 UIC 54
U33
……………………………………………………………
ریل های تیپ A (استاندارد اروپا)
جهت استفاده در خطوط جرثقیلی
A45 A55 A65 A75 A100 A120 A150
……………………………………………………….
ریل های تیپ QU (استاندارد روسیه) QU70 QU80 QU100 QU120

…………………………………………………………..
ورقهای A516 مورد استفاده در ساخت دیگ بخار،دیگ روغن داغ،مبدل حرارتی و … بوده که به طور کلی ورق های A516 مورد مصرف را می توان از لحاظ کیفیت و قیمت به سه دسته تقسیم نمود:

– ورق های A516 اروپای غربی (آلمان ،بلژیک،انگلیس و اسپانیا)

– ورق های A516 اوکراین و روس

– ورق های A516 ایرانی تولید مجتمع فولاد مبارکه (سایز های محدودی تولید می گردد)

– ورق های A516 در گرید های ۶۰,۷۰

ورق های A516 در ابعاد مختلف قابل تحویل می باشد:

۲۰۰۰*۶۰۰۰

۱۵۰۰*۶۰۰۰

۲۵۰۰*۸۰۰۰

۲۰۰۰*۸۰۰۰

ورق A516 دارای ضخامت های مختلف از ۶ mm تا ۲۰۰mm قابل ارائه می باشد.

تامین فولادهای آلیاژی و صنعتی در مقاطع مختلف